Algemeen 

Duikvereniging Almere kent verschillende lidmaatschapsvormen: voor de actieve duikers is er het volledige lidmaatschap en voor gezinsleden/partners/vrienden is er bijvoorbeeld de mogelijkheid om alleen zwembadlid te worden zodat je toch gezellig mee kan zwemmen op de vrijdagavond. Als DVA-lid ben je natuurlijk welkom op alle club-evenementen en heb je de mogelijkheid jaarlijks een reanimatie- en AED-cursus via de vereniging te volgen.


Duur van de lidmaatschap en opzegging

Een boekjaar van zowel DVA als NOB loopt van 1 januari tot en met 31 december. Een lidmaatschap bij DVA welke wordt aangegaan binnen deze periode, wordt naar rato berekend. Opzegging door een lid dient te geschieden voor 1 december van het lopende boekjaar. De opzegging dient per e-mail te geschieden aan het bestuur (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Privacy statement van duikvereniging Almere

Binnen Duikvereniging Almere gaan wij zorgvuldig om met de privacy van alle betrokkenen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de persoonsgegevens van onze instructeurs, ouders, introducees, vrijwilligers, cursisten, leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze vereniging. Zie hiervoor het document op de downloadspagina. 

Preventief beleid van duikvereniging Almere

Duikvereniging Almere hanteert de gedragsregels voor begeleiders met daarin aandacht voor grensoverschrijdend gedrag, zoals bijvoorbeeld de gedragsregels zoals NOC*NSF deze heeft opgesteld op http://nocnsf.nl/sport-en-integriteit. Tevens beschikken wij over een vertrouwenscommissie.  

Betalingscondities

Lidmaatschappen dienen in zijn geheel en vooraf betaald te worden. Mocht u niet in staat zijn de contributie in één keer te betalen, dan kan er met de penningmeester een regeling getroffen worden. De aanvraag hiertoe dient uiterlijk 1 december van het lopende boekjaar ingediend te worden.

In verband met de verplichte verrekening van NOB-gelden in januari van elk boekjaar, wordt iedereen verzocht de contributie uiterlijk 15 december in het jaar daaraan voorafgaande te betalen*.

*Bondsgelden worden niet voorgeschoten. Niet (volledig) betaald voor 15 december betekent dus automatisch opzegging per 1 januari van het volgende jaar bij het NOB.  

 

De verschillende lidmaatschappen en bijbehorende contributie op een rijtje: 

Junior- & volledig lidmaatschap
• Diverse trainingen en vrij zwemmen in het zwembad op de vrijdagavond
• Reanimatie- en AED-cursus
• Verschillende buitenduikactiviteiten
• Lidmaatschap van de NOB incl. collectieve ongevallen- en WA-verzekering
• 8x per jaar het duikmagazine van de NOB: Onderwatersport
• Voordelig materiaal huren
• Zeer uitgebreide opleidingsmogelijkheden

Voor de acuele contributiebedragen verwijzen we u naar het contributiebesluit op de downloadspagina. 


 

Lidmaatschap met beperkt zwembad toegang

• Reanimatie- en AED-cursus
• Verschillende buitenduikactiviteiten
• Lidmaatschap van de NOB incl. collectieve ongevallen- en WA-verzekering
• 8x per jaar het duikmagazine van de NOB: Onderwatersport
• Voordelig materiaal huren

• 1* per kwartaal toegang tot zwembad (exclusief moonlight)

Voor de acuele contributiebedragen verwijzen we u naar het contributiebesluit op de downloadspagina. 


Donateur
• Reanimatie- en AED-cursus
• Verschillende buitenduikactiviteiten
• Lidmaatschap van de NOB incl. collectieve ongevallen- en WA-verzekering
• 8x per jaar het duikmagazine van de NOB: Onderwatersport
• Voordelig materiaal huren

• Zonder stemrecht op de Algemene Leden Vergadering en geen mogelijkheid om een bestuursfunctie uit te oefenen

Voor de acuele contributiebedragen verwijzen we u naar het contributiebesluit op de downloadspagina.