Als 1*-duiker word je opgeleid om zelfstandig met minimaal een gelijkwaardig gebrevetteerde duiker duiken te kunnen maken tot een diepte van 20 meter. De 1*-duiker wordt in de Engelse benaming aangeduid als Open Water Diver. Dit is een internationaal bekende benaming, waarvan de bevoegdheden aansluiten bij wat je als 1*-duiker in de opleiding hebt geleerd.

 

Zaken die in deze opleiding aan bod komen zijn onder andere:

- Duikuitrusting; hoe werkt deze en hoe bouw je deze veilig op en af
- Handsignalen; communiceren onderwater
- Basistrim; hoe zorg je dat je vrij blijft 'zweven' onderwater
- Bril klaren; hoe krijg je onderwater je bril weer leeg als er water in is gelopen

 

Om via onze vereniging deel te nemen aan de opleiding tot 1*-duiker dient men:

- lid zijn van DuikTeam Almere en de NOB (via DTA word je automatisch ook lid van de NOB)
- minimaal 14 jaar oud te zijn
- te beschikken over een geldige medische goedkeuring voor het beoefenen van de duiksport.

 

Voor de kosten voor deze opleiding verwijzen we u naar het contributiebesluit op de downloadspagina. 

De huur van een basis-duikuitrusting bestaande uit een persluchtfles, automatenset en trimvest kost € 50 gedurende de opleiding met een maximum van 6 duikbare maanden.