Tijdens de 3*-duikopleiding word je opgeleid als ‘begeleidend duiker’.Je leert hoe je duikers in opleiding kan begeleiden en hoe je duiktechnieken met hen kan oefenen. In het onderdeel Redden leer je hoe je moet reageren bij een duikongeval en je zal ook veel leren over decompressie. Zo weet je straks precies hoe het zit met de effecten van herhalingsduiken, jojoën, te weinig water drinken enzovoort. Op die manier kun je je eigen duikveiligheid (en dat van je buddy) nog verder vergroten. Mocht je dan eens onverwacht in deco raken, dan heb je voldoende kennis en vaardigheden om weer veilig boven te komen. De 3*-duiker wordt in de Engelse benaming aangeduid als Dive Master. Dit is een internationaal bekende benaming, waarvan de bevoegdheden aansluiten bij wat de NOB-3*-duiker in zijn opleiding heeft geleerd.

 

Dive Master: 3*-duiker aan de leiding

Als 3*-duiker kun je alle kanten op. Een van de dingen die je leert, is het begeleiden van duikers: bijvoorbeeld lager gebrevetteerde duikers begeleiden tijdens een clubduik, maar ook oefenen met duikers die in opleiding zijn voor hun volgende brevet.

Als je als 3*-duiker een gebrevetteerde duiker in opleiding begeleidt, gelden de volgende regels:
- je leert geen nieuwe vaardigheden aan, dit is uitsluitend voorbehouden aan instructeurs;
- je oefent in het buitenwater alleen de vaardigheden die de 2*-duiker in opleiding al eens met zijn instructeur heeft gedaan;
- je voert de oefeningen altijd uit in overleg met de instructeur / hoofdtrainer;
- je mag geen vaardigheden in het buitenwater oefenen met duikers die in opleiding zijn voor het 1*-duikbrevet: duikers die nog niet over een brevet beschikken, moeten in het buitenwater altijd worden begeleid door een 2*-instructeur.
Let op, er is één uitzondering op deze regel: De 3*-duiker mag een 1*-duiker-in-opleiding in buitenwater begeleiden tijdens een 'funduik', of in plat Nederlands, simpel onder water rondzwemmen voor het plezier en het opdoen van ervaring. Deze bevoegdheid geldt niet voor de eerste buitenwaterduik, omdat het hier om een nieuwe ervaring gaat; het geldt daarom vanaf de tweede buitenwaterduik. 

De 3*-duiker staat in een opleidingssituatie altijd onder verantwoordelijkheid van een 2*-instructeur. Instructeurs van DVA zijn dan altijd aanwezig. Een 3*-duiker die een begeleidingsduik maakt met een 2*-duiker in opleiding (bijvoorbeeld een tweede nachtduik nadat de eerste nachtduik met een 2*-instructeur gedaan is) staat ook onder verantwoordelijkheid van een 2*-instructeur van DTA.

 

Om via onze vereniging deel te kunnen nemen aan de opleiding tot 3*-duiker dient men:

- lid te zijn van Duikvereniging Almere (daarmee wordt je automatisch lid van de NOB)
- minimaal 18 jaar te zijn
- te beschikken over een geldige medische goedkeuring voor het beoefenen van de duiksport
- te beschikken over het 2*-duikbrevet of een gelijkwaardig ander brevet.

 

Voor de kosten voor deze opleiding verwijzen we u naar het contributiebesluit op de downloadspagina.